Advies

Voor advies over problemen in de operationele sfeer in een organisatie c.q. afdeling kunt u ook bij Corine Jochems terecht.

U kunt hierbij denken aan:

- het efficiënter omgaan met personeel
- aanpassen werkwijzen
- teams begeleiden naar een andere manier van werken

Sailing Atlantic Ocean Madeira 1