Interimmanagement

Indien u gebruik wilt maken van Corine Jochems kunt u contact opnemen via de mail: corine.jochems.im@kpnmail.nl.

Indien zij beschikbaar is volgt er een kennismakingsgesprek. Vervolgens worden in overleg met de opdrachtgever de te behalen doelen omschreven. Vaak in de vorm van een projectopdracht. Samen met de opdrachtgever worden de kaders vastgesteld waarna Corine Jochems door middel van observatie, gesprekken en onderzoek de problemen analyseert en een plan van aanpak maakt. Vervolgens bespreekt zij het plan van aanpak met de opdrachtgever en gaat (na eventuele bijstelling) aan de slag.

Cliff Bay 20160305_091751

Gedurende de opdracht vindt er regelmatig een afstemming en evaluatie plaats waardoor de opdrachtgever continu op de hoogte is en blijft, zo nodig wordt het plan van aanpak bijgesteld.

Het tarief wordt  in onderling overleg vast gesteld. Deze hangt af van de inhoud, duur en complexiteit van de opdracht. Resultaat is een afgeronde opdracht waarbij de wensen van de opdrachtgever voorop staan.

Corine is inzetbaar in de functies teamleider, afdeling leidinggevende, manager zorgeenheid, manager/coach  in de thuiszorg, woonzorgcentra, verpleeghuizen, ziekenhuizen en in de psychiatrie.

Hieronder een paar voorbeelden van afgeronde opdrachten:

- Teamprocessen in kaart brengen en samenwerking optimaliseren
- SEH operationele aansturing
- Begeleiden invoering HIX dossier
- Toekomstplan opzetten en uitvoeren
- Zelfsturende teams ondersteunen
- Vastgelopen projecten vlottrekken
- Opzetten nieuwe (sub)afdelingen
- Begeleiding verhuizing  PACU/MC/CC
- Verzuimreductie

Van alle opdrachten zijn schriftelijke referenties beschikbaar.

Meer informatie kunt u vinden op de LinkedIn-pagina.